www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AWS-6

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AWS-6 (2011, PG “Flyvefisken” class)
© 2013 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu

Фиг. 1: AWS-6 (2011, PG “Flyvefisken” class)
© 2013 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «C»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 49 кВт
средна мощност: 1 кВт
инструментален обхват: 180 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 50 м; 0,5°
диаграма на насоченост от антената: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 … 60 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AWS-6

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.


Sponsors: