www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Lyra 50

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Lyra 50

Изображение 1: Lyra 50

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,1 µs; 2,5 μs; 30 … 60 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 5 Вт
инструментален обхват: 48 км
разрешаваща способност по разстояние: 9 м
точността:
широчина на лъча: 0,45°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 11 или 22 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Lyra 50

Lyra 50 е радар за морска и брегова отбрана, работещ в честотен диапазон X. Типът на антената е прорезен вълновод с ветрилообразна форма на диаграма на насочване. Работи в диапазона от 0 до 4500 м надморска височина. Lyra 50 е напълно кохерентен импулсен радар с цифрова вътрешноимпулсна модулация и компресия на импулсите. Той може да излъчва както изключително кратък (вътрешно немодулиран) импулс, използван за близък обсег до максимум 1 km. Сравнително краткият модулиран импулс от 2,5 µs се използва за обхват до 4,5 km, а дългият предавателен импулс - за големи разстояния до 48 km.