www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Lyra 50

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Lyra 50

Фиг. 1: Lyra 50

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,1 µs; 2,5 μs; 30 … 60 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 5 Вт
инструментален обхват: 48 км
разрешаваща способност по разстояние: 9 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,45°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 11 или 22 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Lyra 50

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.