www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-52

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPS-52

Фиг. 1: AN/SPS-52

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 910 … 3 100 MHz
(честотен диапазон «E/F»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 329 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 330 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 240 NM (≙ 444,5 км)
разрешаваща способност по разстояние: 150 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 5 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-52

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.