www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-67

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPS-67(V)3 antenna group
© 2013 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu

Фиг. 1: AN/SPS-67(V)3 antenna group
© 2013 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 450 … 5 825 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 750, 1200 или 2400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs, 0.25 µs или 0.1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 280 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 56 NM (≙ 104 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 2 или 4 об/мин
MTBCF: > 600 ч.
MTTR:

AN/SPS-67

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.