www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

SPN-730 and BPN-730

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: SPN-730
© 2016 www.leonardocompany.com

Obrázek 1: SPN-730
© 2016 www.leonardocompany.com

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu: 1,5 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

SPN-730 und BPN-730

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!