www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SPS-95K

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: SPS-95K

Фиг. 1: SPS-95K

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5,45 … 5,825 GHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 2 400 Hz или 1 200 Hz или 750 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,12 µs или 0,25 µs или 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 200 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF: 600 ч.
MTTR: 45 мин

SPS-95K

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.