www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-64

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPS-64(V)9 at the aircraft carrier USS “Theodore Roosevelt” (1990)

Фиг. 1: AN/SPS-64(V)9 at the aircraft carrier USS “Theodore Roosevelt” (1990)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 375 ± 25 MHz
(честотен диапазон «X»)
3 030 ± 25 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 900, 1800, 3600 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,06; 0,5; 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 10, 25 или 50 kW 60 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 64 NM (≙ 118 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,7°; 0,9°; 1,25°; 1.9°
(зависи от размера на антената)
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 33 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-64

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.