www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Type 996

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Radar typu 996 (FFG klasy „Duke“)
© 2013 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net

Rysunek 1: Radar typu 996 (FFG klasy „Duke“)
© 2013 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma E/F
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny:
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 30 Obr./min
MTBCF:
MTTR:

Type 996

Radar Type 996 jest radarem trójwymiarowego rozpoznania i identyfikacji celów używanym przez Królewską Marynarkę Wojenną i pracuje w paśmie E/F. Oznaczenie wersji eksportowej to AWS-9. Typ 996 został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić wymagania Królewskiej Marynarki Wojennej w zakresie rozpoznania powietrznego i morskiego w ogóle, a w szczególności w zakresie wyznaczania celów dla istniejących systemów uzbrojenia. System wykorzystuje układ antenowy z ułożoną wiązką i jest zwinny częstotliwościowo dzięki konstrukcji nadajnika typu wzmacniacz mocy. Nowoczesne przetwarzanie sygnału radarowego i rozbudowane elektroniczne środki zaradcze umożliwiają działanie nawet w skomplikowanych sytuacjach zagłuszania. Radar Typu 996 stale dostarcza trójwymiarowych danych o wszystkich celach powietrznych i morskich znajdujących się w jego zasięgu wykrywania z dokładnością wystarczającą do skutecznego zaangażowania broni. Zdigitalizowane dane dotyczące śledzenia celów powietrznych i morskich mogą być automatycznie przekazywane do systemu dowodzenia i informacji na okręcie.

Antena jest matrycą fazowaną, w którym zastosowano zasilanie wieloliniowe za pomocą linii paskowych. Jest on stabilizowany mechanicznie w dwóch osiach (przechył i nachylenie). Trzy dodatkowe pasywne anteny tubowe zamontowane na antenie radaru odbierają wrogie emisje zakłócające w celu ich stłumienia i wskazują kierunek odbioru jako stroe. Jako stopień wyjściowy w nadajniku zastosowano lampę o fali bieżącej. Odbiornik jest podwójnym odbiornikiem superheterodynowym i wykorzystuje techniki kompresji impulsów. Programowy wyodrębniacz celów może przetwarzać ponad 100 celów.

Wersja eksportowa (AWS-9) jest dostępna jako radar 2D lub 3D. W wersji 2D zastosowano antenę paraboliczną z promiennikiem tubowym. Wersja ta stosowana jest np. na fregatach klasy „Oslo” i pokazana jest na zdjęciu nr 2.

Galeria zdjęć radaru typu 996

Rysunek 2: KNM Narvik w porcie Trondheim w 2006 r.