www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Радар тип 1022

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 215 - 1 400 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 150 кВт
средна мощност: 5 кВт
инструментален обхват: 225 NM (≙ 417 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 2,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 - 8 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Радар тип 1022

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.