www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

INDERA MX-2 / MX-3

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Antena ze stołem obrotowym INDERA MX-2, radaru FMCW na pokładzie indonezyjskiego statku.

Rysunek 1: Antena ze stołem obrotowym INDERA MX-2, radaru FMCW na pokładzie indonezyjskiego statku
(© 2013 www.irctr-i.com)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma X
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia: 0,1 … 5 W
Zasięg instrumentalny: 20 NM (≙ 37 km)
Rozróżnialność w odległości: 0,9 … 72 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,6°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: max. 20 obr/min
MTBCF:
MTTR:

INDERA MX-2 / MX-3

Radary INDERA MX-2 i MX-3 są morskimi radarami rozpoznawczymi i nawigacyjnymi pracującymi w zakresie częstotliwości radarów morskich w paśmie X.

Zastosowana technologia oparta jest na metodzie radaru FMCW. W przeciwieństwie do radarów impulsowych, które zwykle mają dużą moc nadawczą rzędu kilkudziesięciu kilowatów lub nawet wyższą, w metodzie FMCW wystarcza bardzo mała moc nadawcza rzędu kilku watów. Tak niska moc nadawania sprawia, że radar FMCW jest praktycznie niewykrywalny przez większość odbiorników Elektronicznych Środków Wsparcia (ESM). Zestawy radarowe o takiej charakterystyce należą do kategorii radarów LPI (Low Probability of Intercept), które stały się obecnie niezbędnymi sensorami w zastosowaniach wojskowych w warunkach wojny elektronicznej. Ponadto, ze względu na niską moc nadawczą, radary te mogą być budowane w całości w oparciu o półprzewodniki, z wykorzystaniem podzespołów dostępnych w sprzedaży (COTS), co jednocześnie przekłada się na niższe koszty produkcji i utrzymania.

Dodatkowe opcje tych radarów to: Zwinność częstotliwościowa, funkcjonalność ARPA, zintegrowana mapa elektroniczna ECDIS S-57, zintegrowany AIS, GPS i kompas, autonomiczna zdolność nawigacyjna z adaptacyjnym stałym wskaźnikiem fałszywych alarmów (CFAR) oraz częstotliwością dopplerowską i szybką transformacją Fouriera.

Pewna liczba tych radarów została zakupiona przez indonezyjską marynarkę wojenną i jest obecnie eksploatowana na pokładach różnych okrętów marynarki.

Źródło: Międzynarodowe Centrum Badań Telekomunikacyjnych i Radarowych - Indonezja (IRCTR-I)

Galeria zdjęć radarów INDERA MX-2 i MX-3

Rysunek 2: Antena ze stołem obrotowym INDERA MX-3 podczas instalacji.
(© 2013 www.irctr-i.com)

customers leaflet: INDERA_MX-2_brochure.pdf 
(click to expand: 210 kByte) customers leaflet: INDERA_MX-3_brochure.pdf 
(click to expand: 209 kByte)

Obrazek 3: Podgląd dwóch arkuszy danych producenta.