www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

INDERA MX-2 & MX-3

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 0,1 … 5 Вт
инструментален обхват: 20 NM (≙ 37 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 20 об/мин
MTBCF:
MTTR:

INDERA MX-2 & MX-3

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.