www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

BR24

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Radar szerokopasmowy w osłonie chroniącej przed wodą

Rysunek 1: Radar szerokopasmowy w osłonie chroniącej przed wodą

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 9,3 … 9,4 GHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia: 100 mW
Zasięg instrumentalny: 50 m … 45 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 5,2° ±10%
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 24/36/48 min⁻¹ (±10%)
MTBCF:
MTTR:

BR24

Broadband Radar™ BR24 jest radarem z modulacją częstotliwości fali ciągłej (FMCW Radar) do użytku na lekkich łodziach i jachtach żaglowych. Oferuje on niesamowitą rozdzielczość zasięgu zarówno w bliskiej odległości (1/32 NM ≈ 50 m), jak i w największej skali (do 36 NM ≈ 45 km). Jego moc nadawcza jest niezwykle niska (około 10 razy mniejsza niż promieniowanie telefonu komórkowego). To czyni go szczególnie atrakcyjnym na mniejszych jachtach żaglowych o ograniczonym budżecie energetycznym.

Broadband Radar™ w sposób ciągły nadaje liniowo wzrastającą częstotliwość. Zmienia on swoją częstotliwość w miarę jak transmitowany sygnał wędruje do odbijającego się celu i z powrotem. Zmieniona w międzyczasie częstotliwość nadawcza i częstotliwość odbita tworzą częstotliwość różnicową. Jest to miara czasu, który upłynął, a tym samym odległości do celu. Ponieważ radar nadaje w sposób ciągły, jego bilans energetyczny jest znacznie lepszy niż w przypadku radaru impulsowego, który nadaje tylko krótki impuls.

Prezentowany Broadband Radar™ nie jest już produkowany w tej formie. Jego następcami są radary Simrad 3G (porównywalna technologia o zoptymalizowanych parametrach) oraz Simrad 4G z dodatkową poprawą rozdzielczości kąta bocznego poprzez wyostrzenie wiązki za pomocą częstotliwości dopplerowskiej (Doppler Beam Sharpening).

Źródło: