www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Broadband Radar BR24

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Broadband Radar в защитен от вода купол

Изображение 1: Broadband Radar в защитен от вода купол

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9,3 … 9,4 GHz
период на импулсите:
средна мощност: 100 мВт
инструментален обхват: от 50 m до 45 км
разрешаваща способност по разстояние: < 1 м
точността:
широчина на лъча: 5,2° ±10%
завъртания на антената: 24 / 36 / 48 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Broadband Radar BR24

Broadband Radar™ BR24 («Широколентов радар») е честотно модулиран радар с непрекъснат лъч (FMCW Radar) за използване на леки лодки и ветроходни яхти. Той предлага невероятна разделителна способност както на близко разстояние (1/32 NM ≈ 50 м), така и в най-голям мащаб (до 36 NM ≈ 45 км). Мощността му на предаване е изключително ниска (около 10 пъти по-малка от излъчването на мобилен телефон). Това прави използването му особено привлекателно за по-малки платноходки с ограничен бюджет за енергия.

Broadband Radar™ непрекъснато излъчва линейно нарастваща честота. Той променя честотата си, докато предаваният сигнал се движи към отразяваща цел и обратно. Честотата на предаване, която се е променила междувременно, и отразената честота образуват честотна разлика. Това е мярката за изминалото време и съответно за разстоянието до целта. Тъй като радарът излъчва непрекъснато, енергийният му баланс е много по-добър, отколкото когато импулсен радар излъчва само кратък импулс.

Представеният Broadband Radar™ вече не се произвежда в този вид. Неговите наследници са радарите Simrad 3G (сравнима технология с оптимизирани параметри) и Simrad 4G с допълнително подобрена разделителна способност на страничния ъгъл чрез изостряне на лъча с помощта на доплеровата честота.

Източник: