www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Broadband Radar

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9,3 … 9,4 GHz
период на импулсите:
средна мощност: 100 мВт
инструментален обхват: от 50 m до 45 км
разрешаваща способност по разстояние: < 1 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 5,2° ±10%
завъртания на антената: 24 / 36 / 48 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Broadband Radar

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.