www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

JRC RADAR 3000

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Patchantenne des JRC RADAR 3000 (Radome entfernt)
(Кликнете за да увеличите снимката: 1024·768 пиксел = 64 килобайт)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9445 MHz ±30 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 2250 Hz / 1500 Hz / 750 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,08 µs / 0,35 µs / 0,7 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 4 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 1,4 км / 11 км / 44 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: β=6°, ε=25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 … 27 об/мин
MTBCF:
MTTR:

JRC RADAR 3000

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.