www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

„Variant”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Variant Antenne
(Кликнете за да увеличите снимката: 500·465 пиксел = 45 килобайт)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «I» и «C»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 3 - 9 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 4,5 / 12,8 / 16 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 200 Вт
инструментален обхват: 60 км, 70 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,2°... 1,8°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 14 и 28 об/мин
MTBCF:
MTTR:

„Variant”

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.