www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

LW 08 „Jupiter”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Fregatte
(Кликнете за да увеличите снимката: 578·422 пиксел = 81 килобайт)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «D»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 150 кВт
средна мощност: 5 кВт
инструментален обхват: 270 км
разрешаваща способност по разстояние: 90 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 2,2°
необходим брой импулси от целта: 15 … 20
завъртания на антената: 7,5 или 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

LW 08 „Jupiter”

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.