www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

9S19M

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 9S18M2 High Screen B

Obrázek 1: 9S18M2 High Screen B

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon: 16 kW
Přístrojový dosah radaru: 95 NM (≙ 176 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 0,5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

9S19M

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!