www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

91N6

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 91N6

Obrázek 1: 91N6

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2,9 … 3,3 GHz
(S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 600 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu: 200 m; 0,5°
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 5 nebo 10 ot/min
MTBCF:
MTTR:

91N6

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!