www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

1S91 „Straight Flush“

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 1S91 „Straight Flush“

Obrázek 1: 1S91 „Straight Flush“

Hlavní parametry radaru
1S111S31
Frekvenční pásmo: C-Band I-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 600 kW270 kW
Průměrný výkon: 25 kW
Přístrojový dosah radaru: 75 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 15 nebo 20 min-1
MTBCF:
MTTR:

1S91 „Straight Flush“

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!