www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

5N62V

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: 5N62V

Фиг. 1: Радиолокатор подсвета цели системы С-200ВЭ РПЦ 5Н62В

Тактико-технически характеристики
носеща честота:
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 3 кВт
инструментален обхват: 180 … 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,7° или 1,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

5N62V

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.