www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

TRS 3207 Crotale

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Радар за разузнаване TRS 3207 Mirador на командния автомобил Crotale (1989 г.).

Изображение 1: Радар за разузнаване TRS 3207 Mirador на командния автомобил Crotale (1989 г.).

Тактико-технически характеристики
Surveillance Tracking
носеща честота: «S» «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 18,5 км12 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 1,1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 60 мин-1
MTBCF:
MTTR:

TRS 3207 Crotale

TRS 3207 Crotale е радар за наблюдение и обозначаване на цели и радар за насочване на ракети и се използва заедно със системата за противовъздушна отбрана Crotale. Там той се използва за откриване на цели и автоматично проследяване на цели, както и за насочване на ракети. TRS 3207 се използва за противовъздушна отбрана срещу цели на малка и много малка височина в зоната на (V)SHORAD и служи за защита на собствените сили на близко разстояние.

Радарът за насочване на ракети работи в честотна лента X и е моноимпулсен доплеров радар, който е слабо податлив на смущения и измами. Максималният обхват на откриване е 18 км. Противодействието на хеликоптери е ефективно на разстояние до 12 км.

Едновременно могат да се управляват до две ракети. Гониометър засича ракетата по време на фазата на изстрелване. След това ракетата се насочва от радара по линията на видимост и непрекъснато се изчислява отклонението ѝ от целта. Непрекъснато се изчислява отклонението по височина и азимут между централната линия на антената, целта и ракетата.

Във версиите Crotale до Crotale 5000 включително TRS 3207 е монтиран на пусковото устройство, т.нар. стрелково устройство (FU), което освен радара съдържа и четири управляеми ракети. Радарът за разузнаване и определяне на цели Mirador е монтиран на отделна машина, наречена Acquisition Unit (AU). Той работи в честотния диапазон S. В по-новата версия на фамилията Crotale, Crotale NG (New Generation), и радарът за търсене, и радарът за следене на цели, заедно с ракетите, са монтирани на едно превозно средство.

Системата за противовъздушна отбрана Crotale съществува в много версии и се използва в много страни по света. Съществува и версия на този радар, предназначена за използване на кораби.

Галерия със снимки на TRS 3207 Crotale

Изображение 2: TRS 3207 на пусковата установка

Изображение 3: Crotale NG (New Generation)
© 2007 David Monniaux, Crotale NG P1220851, CC BY-SA 3.0