www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPQ-53

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
AN/MPQ-53
(Кликнете за да увеличите снимката: 394·498 пиксел = 44 kB)

Изображение 1: AN/MPQ-53

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «G/H»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4; 1,3; 2,0;
2,7 или 50 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 10 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 170 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/MPQ-53

PATRIOT е съкращение от Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (Радар за проследяване с фазирана решетка за прихващане на цел). Радарът за насочване на ракети AN/MPQ-53 работи на постоянно променящи се честоти в диапазона G/H и съчетава следните функции в тактическия ракетен комплекс Patriot:

Антенната решетка е монтирана на камион-влекач. Основната антена за въздушно разузнаване и проследяване на цели се състои от 5161 отделни излъчвателя и образува фазирана антенна решетка с диаметър 2,44 м. Антенната решетка се състои от отделни антени. В антенната решетка са предвидени отделни антенни групи за насочване на ракети и за идентифициране на цели. Последното се осигурява от вторичния радар AN/TPX-46(V)7 и използва линейната антенна група под кръглата основна антена като предавателно-приемателна антена. Другите по-малки антенни групи се използват за потискане на страничните листчета и за насочване на ракети (команден предавател) и приемане на обратни ракети.

В диапазона от 3 до 170 км радарът извършва въздушно разузнаване, насочване на цели, насочване на ракети и заглушаване чрез мултиплексиране с разделяне на времето, което се управлява от компютъра на оръжейната система с честота от няколко милисекунди. Предвидени са до 32 различни настройки на конфигурацията със специални параметри за далечен, къс обсег, голяма височина или в условията на силни фиксирани цели, за насочване на ракети и с мерки за заглушаване, например чрез различна мощност на импулса, продължителност на импулса и форма на модулация, по-дълго или по-кратко време за приемане. Тези конфигурационни настройки се комбинират във времева последователност за до 54 различни избираеми работни режима, така че да се постигне безпроблемна обработка на поставените задачи. Нито една от тези настройки на конфигурацията не е обвързана с времеви условия, така че случайните последователности с произволно генерирани честоти на предаване затрудняват смущаването на системата. Секторът за търсене на антената е 90°, а секторът за насочване на ракетите е 120°.

Компютърът на оръжейната система може да насочва до 100 цели едновременно и да изчислява команди за 9 ракети едновременно.

Модернизираният радар за насочване на ракети AN/MPQ-53 (PAC-3) се нарича още AN/MPQ-65.

Bildergalerie von AN/MPQ-53

Изображение 2: AN/MPQ-53