www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/PPS-6

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/PPS-6

Изображение 1: AN/PPS-6

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9,0 … 9,5 GHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 800 … 2 200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,26 µs (±0,04 µs)
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 100 Вт
средна мощност:
инструментален обхват: 3 000 м
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/PPS-6

AN/PPS-6 е преносим, некохерентен импулсен доплеров радар за наблюдение на бойното поле, работещ в честотна лента X, наричан в силите «People Finder» («Търсач на хора»). AN/PPS-6 може да открива и проследява животни, превозни средства и хора, които вървят или бягат в изправено положение, както и пълзящи хора.

Антената представлява параболичен рефлектор, вграден в стената на корпуса, със захранващ елемент от Cutler. Предаваната радиочестотна мощност се генерира от магнетрон BLM-003 на Varian.