www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RS24

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: RS24

Изображение 1: RS24

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 24,05 … 24,25 GHz
(честотен диапазон «K»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 1 mW (100 mW EIRP)
инструментален обхват: 1 500 м
разрешаваща способност по разстояние: 0,75 м
точността:
широчина на лъча: 1,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 60 об/мин
MTBCF:
MTTR:

RS24

RS24 е обзорен радар, работещ в честотен диапазон К, предназначен за използване на малки лодки. Той е разработен, за да осигурява ситуационна осведоменост във вътрешните води и крайбрежните зони с висока интензивност на трафика, дори при лоша видимост. Въпреки това, поради използването на свободната ISM честотна лента, тя може да се използва и за други цели без лиценз.

Радарът е честотно модулиран радар с непрекъснати вълни с ултралинейна промяна на модулацията. Чрез използването на много висока носеща честота може да се подобри ъгловата разделителна способност в сравнение с обичайните радарни устройства за вътрешна навигация, работещи в честотната лента X, като същевременно антената е с много малки размери. Радарът може да извежда панорамни изображения към таблото за управление RS24, както и към приложения на трети страни, които поддържат отворения формат за данни ASTERIX CAT-240.

Диаметърът на купола с сензора е 50 cm, а височината му е 40 cm. Той използва вътрешно импулсно захранване и следователно може да работи с всички стандартни международни мрежови напрежения.

Източници: