www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ELM-2127

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: ELM-2127

Изображение 1: ELM-2127

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 10,4 GHz ±0,1 GHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 700 мВт
средна мощност: 70 мВт
инструментален обхват: 3 000 м
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 1,5°
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ELM-2127

ELM-2127 SMDR (Smart Miniature Detection Radar) е малък, изцяло полупроводников радар за наземно наблюдение с ниска мощност, работещ в честотна лента X, използван за реагиране на нарушители в критични зони. Той открива и проследява движението на нарушители в оградена зона или извън нея. Откритите цели се изобразяват на отделен екран на компютър, който може да се използва на по-голямо разстояние от радара чрез локална мрежа или на по-близко разстояние чрез безжична мрежа.

Антената се състои от две фазирани решетки, произведени като пластинчата антена по моноимпулсна технология. Всяка антена с фазирана решетка разделя зоната за наблюдение на четири отделни, по-малки сектора, като по този начин покрива ±30° всеки в страничния ъгъл, така че се постига наблюдение на 120° по азимут и 10° по височина.

Източник: