www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Foxtrack

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Foxtrack

Фиг. 1: Foxtrack

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
средна мощност: 20, 200, 2000 мВт
инструментален обхват: 24 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: ±3 м; ≤ 0,3°
диаграма на насоченост от антената:
завъртания на антената: 8 или 16 мин-1
MTBCF: >10 000 ч
MTTR:

Foxtrack

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.