www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SR Hawk™

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: SR Hawk

Фиг. 1: SR Hawk

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 16,21 … 16,50 GHz
(честотен диапазон «KU»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 48 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 10 m ; 0,2°
диаграма на насоченост от антената: θβ= 1,9° ;θε= 3,8°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

SR Hawk™

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.