www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Spexer 500 und Spexer 1000

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Spexer 500

Obrázek 1: Spexer 500

Hlavní parametry radaru
Spexer 500Spexer 1000
Frekvenční pásmo: X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon: 4 W
Přístrojový dosah radaru: 4,8 NM
(≙ 9 km)
9,7 NM
(≙ 18 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Spexer 500 und Spexer 1000

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!