www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

ARGOS 30VS

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1:

Rysunek 1:

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma X
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny:
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

ARGOS 30VS

Argos 30VS to spójny radar pierwotny w paśmie X przeznaczony do dalekiego zasięgu rozpoznawania powierzchni morskich i powietrznych chronionych obszarów przybrzeżnych oraz wrażliwej infrastruktury. Technologia ta oparta jest na mapowaniu geograficznym z jednoczesną dynamiczną mapą elektroniczną stałych celów. Argos 30VS może być łatwo zintegrowany z istniejącymi systemami ochrony wybrzeża.

Argos 30VS może być całkowicie zdalnie sterowany, a wyświetlacz radaru jest bezobsługowy. Radar może być zainstalowany w standardowym kontenerze ISO i dlatego może być transportowany ciężarówką. Argos 30VS obsługuje trzy tryby pracy:

Źródło: