www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Squire

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: The Thales Squire
(© 2015 ThalesGroup)

Фиг. 1: The Thales Squire
(© 2015 ThalesGroup)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 1 Вт
инструментален обхват: 48 км
разрешаваща способност по разстояние: 5 м
точността: ≤ 5 m ; ≤ 5 mils
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Squire

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.