www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Радар за сигурност Blighter

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Радар с предпазител Blighter B402, показан тук с рогови антени тип W20S (© 2011 Plextek Ltd)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 15,7 … 17,2 GHz
(честотен диапазон «Ku»)
период на импулсите: FMCW-radar
средна мощност: 1 или 4 Вт
инструментален обхват: 2, 5, 8, 16 или 32 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Радар за сигурност Blighter

Радарите за наблюдение на Blighter обслужват широк спектър от изисквания за сигурност в областта на отбраната, националната сигурност, гражданските и търговските пазари. Тези радари на Plextek са част от гама модерни технологични носители, които са водещи в своя клас за защита срещу конвенционални, както и асиметрични или терористични заплахи.

Радарите от серията Blighter B400 сканират пространството и откриват движещи се превозни средства и хора (включително пълзящи или плъзгащи се лица) в широк диапазон до максимално разстояние от 32 км. Откритите цели се отчитат чрез жични или безжични TCP/IP мрежови връзки, а като опция могат да се насочат оптични камери и/или инфрачервени сензори и да се активират в т.нар. конфигурация slew-to-cue, което позволява идентифициране на целта. Налична е точна информация за позицията на целта както в декартови координати (географска ширина/дължина), така и в полярни координати (разстояние и посока). Необходимата широчина на честотната лента на канала за данни за извеждане на целите и управление на радара е много малка.

Електронно лъчево сканиране (E-Scan)

Серията B400 е последното поколение радари за наземно наблюдение (GSR) на Plextek с електронно сканиране. Тези радари нямат механични движещи се части, които да се износват или да изискват продължителна поддръжка, което значително подобрява надеждността на цялата система. Радарите Blighter са компактни и напълно интегрирани приемо-предавателни устройства с антени, обработка на сигнала, екстрактор на площи, GPS и компас. Отделните модулни единици осигуряват сектор за наблюдение от 90°. Радарите Blighter са доказани в тежки условия и осигуряват дългогодишна работа без поддръжка. Те работят денем и нощем при всякакви метеорологични условия и включват вграден филтър за валежи, който потиска фалшивите аларми, предизвикани от дъжд или сняг.

FMCW доплерова радарна технология с ниска консумация на енергия

Радарите Blighter използват уникална комбинация от FMCW технология и доплерова обработка, като постигат ненадминато потискане на фиксирани цели с възможност за откриване на невероятно бавно движение. Високочестотната радиация, излъчвана от радара, е много слаба, което прави радара безвреден за пребиваване в обхвата на излъчване и същевременно затруднява откриването му. Консумацията на енергия е ниска и позволява работа с акумулаторна батерия, с автомобил или с електрическа мрежа.

Широка диаграма на насоченост на антената в елевация

За да се постигнат големи разстояния, радарните устройства обикновено се монтират на кула или се поставят на хълм. Когато обаче се монтира по този начин, използването на тесен вертикален модел води до проблема със «сляпото пространство» близко до радара. Радарите Blighter се възползват от широка антена под вертикален ъгъл, така че да могат да откриват едновременно далечни и близки цели. В сложни планински райони този широк лъч означава, че областите на хълмовете и в долините могат да бъдат сканирани едновременно, без да е необходимо допълнително измерване на ъгъла на издигане на радара. Широката антена осигурява бързо откриване на нисколетящи пилотирани и безпилотни въздухоплавателни средства, като например дронове, микролети или делтапланери, над равни земни или водни повърхности.