www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

MVRS-700

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: MVRS-700

Изображение 1: MVRS-700

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 10,4 … 10,6 GHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 300 mВт
средна мощност:
инструментален обхват: 25 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

MVRS-700

Радарната система MVRS-700 (Muzzle Velocity Radar System) е тактическа радарна система за измерване на скоростта на дулото в честотен диапазон X, предназначена за интегриране в съвременните артилерийски системи. Той работи като немодулиран радар с непрекъсната вълна и измерва само доплеровата честота.

Цялата електроника на радара е разположена заедно с антената в компактен корпус с размери 187 × 195 мм. Антената се състои от стабилна група пластинчати антени. Дисплеят, включващ процесора, е с размери 160 × 100 × 50 мм. Той може да се монтира на разстояние до 150 м от антенния модул.