www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ELM-2106 NG

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: ELM-2106 NG

Фиг. 1: ELM-2106 NG

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «L»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 400 Вт
средна мощност:
инструментален обхват: 80 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF: 1 500 ч
MTTR: 20 мин

ELM-2106 NG

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.