www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPQ 64 „Sentinel”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
AN/MPQ 64 „Sentinel”

Изображение 1:
(© THALES)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 40 км (мод.: 75 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/MPQ 64 „Sentinel”

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.