www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

TRML-3D

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky
TRML- 3D: Das Bild zeigt die Fotomontage von mehreren Phasen der Aufrichtung des Antennenmastes des Radargerätes. © 2006 EADS

Obrázek 1: TRML- 3D (© EADS)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: C-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 200 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

TRML-3D

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!