www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

TRM-S

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: TRM-S (alias: LÜR)

RAC 3D „Flamingo”

Obrázek 1: TRM-S (alias: LÜR)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: C-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 200 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 3,3 … 11,9 s
MTBCF:
MTTR:

TRM-S

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!