www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

ARTHUR

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
ARTHUR
(Kliknij aby powiększyć: 592·443px = 40 kByte)

Rysunek 1: Arthur

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 5,4 - 5,9 GHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 40 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

ARTHUR

Radar artyleryjski rozpoznawczy ARTHUR (ARTillery HUnting Radar) częściowo wykorzystuje tę samą technologię i komponenty co radar Giraffe. Jest to szerokopasmowy koherentny radar z lampą o fali bieżącej jako wzmacniacz mocy nadawczej. Bezpośrednio po wykryciu i krótkim eskortowaniu lecącego pocisku, wąski wykres anteny pasywnej fazowanej umożliwia wysoką celność w ustalaniu położenia działa. Wzór anteny jest obracany elektronicznie w górę i w bok pod kątem 90°. ARTHUR może przetwarzać do 100 pocisków na minutę jednocześnie.

ARTHUR może nie tylko przeprowadzić rozpoznanie wrogich jednostek ogniowych, ale jednocześnie zgłosić swój własny efekt broni. ARTHUR przeszukuje fragment terenu tuż nad horyzontem w poszukiwaniu pocisków. Gdy tylko pocisk zostanie wykryty, towarzyszy mu przez krótki czas, a jego trajektoria jest obliczana balistycznie. Dane te są wykorzystywane do określenia pozycji stanowiska do odpalenia.

Znając dokładne położenie broni strzeleckiej, Artur wybiera najważniejsze cele i wydaje natychmiastowe polecenia kontrolne dla swojej własnej artylerii. Ich pociski są również rejestrowane, a dane o ich trajektorii balistycznej są wykorzystywane do bezpośredniej korekty wypalania.

Cały system ARTHUR jest transportowany drogą powietrzną z C-130, jak również z ładunkiem zewnętrznym z helikopterów.

Pod nazwą MAMBA (Mobile Artillery Monitoring BAttlefield Radar) od 2004 roku w armii brytyjskiej funkcjonuje 8 systemów ARTHUR.

Bildergalerie des ARTHUR
ARTHUR mit einem Bv 208 Kettenzugmittel

Rysunek 2: ARTHUR w pojeździe gąsienicowym Bv 208

Rysunek 3: ARTHUR w pojeździe gąsienicowym Bv 208