www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

HARD

HARD, съчетан с немския LeFlaSys (STN ATLAS Elektronik GmbH)

Фигура 1: HARD - радар от Ericsson в германските LeFlaSys

HARD (Helicopter and Aircraft Radio Detection) от Каталог на производителя

Информацията за този радар беше изтрита по искане на Rheinmetall (Германия).