www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

EASAT PSR

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: EASAT PSR
© 2022 Easat Radar Systems Ltd.

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 700 … 2 900 MHz
(S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1 µs and 40 … 300 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 16 nebo 28 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 60 … 120 NM
(≙ 110 … 220 km)
Rozlišení rozsahu: 230 m
Přesnost měření rozsahu: 50 m ; 0,1°
Šířka paprsku: < 2°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 6 … 15 ot/min
MTBCF:
MTTR:

EASAT PSR

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!