www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

АОРЛ-85

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: АОРЛ-85

Изображение 1: АОРЛ-85

Тактико-технически характеристики
АОРЛ-85АОРЛ-85MA
носеща честота: 1 216 … 1 278 MHz1 250 … 1 350 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 24 µs1,5; 19,5; 64 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 35 кВт4 кВт
средна мощност: 450 Вт
инструментален обхват: 60 NM (≙ 110 км)
разрешаваща способност по разстояние: 250 м230 м
точността: 250 м150 м; 0.25°
широчина на лъча: 2,1°3,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 9 … 11 об/мин12 об/мин
MTBCF: 1 000 ч5 000 ч
MTTR: 60 мин30 мин

АОРЛ-85

АОРЛ-85 «Экран» (съкр. на Аеродромный Обзорный РадиоЛокатор) е L-обхватен летищен наблюдателен радар, предназначен за получаване и определяне на координатите на въздухоплавателните средства (азимут, обхват) и за контрол на въздушния трафик в зоната за контрол на летището.

Радарът използва двойно извит параболичен рефлектор с размери 7,5 × 4 м. Антената се захранва от два рупорни излъчвателя и формира две диаграми на насоченост на антената (висок и нисък лъч). Предавателният сигнал е вътрешноимпулсно модулиран с линейна честотна модулация. Радарното устройство може да избира между 8 предавателни честоти в определения честотен диапазон.

АОРЛ-85 е оборудван с два вторични радара за национална и международна експлоатация. И двата вторични радара използват допълнителна многопосочна спомагателна антена до параболичния рефлектор за потискане на страничните листове.

При модернизацията се използват и възли от последвалия модел AORL-1.