www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

D-RAPCON

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: D-RAPCON

Rysunek 1: D-RAPCON

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 2,7 … 2,9 GHz
(pasma S)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ): 5 µs and 120 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 11 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 60 NM (≙ 110 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 12,5 obr/min
MTBCF: > 1 300 h
MTTR:

D-RAPCON

D-RAPCON (Deployable Radar APproach CONtrol) to transportowy system radarowy kontroli ruchu lotniczego. Współpracujący z nim radar to AN/TPS-79 pracujący w paśmie S i zmodyfikowany do wymagań kontroli ruchu lotniczego. Na obwodzie znajdują się wszystkie podsystemy niezbędne do naziemnej kontroli zbliżania (GCA), dlatego system otrzymał przydomek „air traffic control in a box” („kontrola ruchu lotniczego w pudełku”).

Ze względu na dużą dokładność pomiaru kąta elewacji za pomocą anteny monopulsowej, radar może być również stosowany jako radar precyzyjnego podejścia. Dzięki opcjonalnemu podwojeniu mocy nadawczej radar może przejąć również zadania jako radar trasowy. Antena dla interrogacji identyfikacyjnej (IFF) jest zintegrowana z promiennikiem głównej anteny radaru i również wykorzystuje reflektor paraboliczny. W kontenerze z wyposażeniem wizualnym zainstalowana jest kompletna sterownia podejścia.

Cały system można przetransportować drogą powietrzną za pomocą samolotu C-130 „Hercules“ i może on być gotowy do pracy w nowej lokalizacji w ciągu 48 godzin.