www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Robin Radar 3D Flex

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Robin Radar 3D Flex

Изображение 1: Robin Radar 3D Flex

Тактико-технически характеристики
носеща честота: «S» «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 60 кВт
средна мощност: 0,4 Вт
инструментален обхват: 10 км4,5 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 46 об/мин20 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Robin Radar 3D Flex

Robin Radar 3D Flex е предназначен за откриване на активност на птици в летищната среда и може да открива дронове. Той е комбинация от импулсен радар в S диапазона за кръгов обзор и радиовисотомер в X диапазона, проектиран като радар с честотно модулирана непрекъсната вълна (FMCW).

Източник: