www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Atlantika SMR

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Das Radar-Front-End des Atlantika SMR: das Gehäuse enthält den kompletten Transceiver

Obrázek 1: Das Radar-Front-End des Atlantika SMR: das Gehäuse enthält den kompletten Transceiver

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 33,5 … 34,1 GHz
(K-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 55 nebo 125 ns
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 6 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 0,25°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 60 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Atlantika SMR

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!