www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ARLK “Ural”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: ARLK “Ural”

Фиг. 1: ARLK “Ural”

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 и 75 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 7 или 14 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 100 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ARLK “Ural”

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.