www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Utes-A and Utes-T

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Utes-T

Фиг. 1: Utes-T

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 240 … 1 350 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 80 µs; 1,6 µs120 µs; 1,6 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 35 kW
средна мощност: 1,5 kW
инструментален обхват: 160 km360 km
разрешаваща способност по разстояние: 250 m
точността: 150 m; 0,15°
диаграма на насоченост от антената: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 min-16 min-1
MTBCF: 10 000 h
MTTR: 0,5 h

Utes-A and Utes-T

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.