www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Mars-L

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Mars-L

Obrázek 1: Mars-L

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 1 250 … 1 350 MHz
(L-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1,5 und (19,5 nebo 63) µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 1,8 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 80 NM (≙ 150 km)
Rozlišení rozsahu: 230 m
Přesnost měření rozsahu: 150 m; 0.4°
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 6 min⁻¹
MTBCF: 5 000 h
MTTR: 30 min

Mars-L

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!