www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Scanter 4000

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Scanter 4100 auf der Korvette der Darussalam-Klasse
© 2011 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Obrázek 1: Scanter 4100 auf der Korvette der Darussalam-Klasse using high gain cosecant squared antenna,
© 2011 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Technische Daten Scanter 4002
Frekvenční pásmo: 9 000 … 9 200 MHz
(X-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 80 ns … 100 μs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 6 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 42,5 NM (≙ km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Scanter 4000

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!