www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Scanter 4000

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: Scanter 4100 auf der Korvette der Darussalam-Klasse
© 2011 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Figure 1: Scanter 4100 auf der Korvette der Darussalam-Klasse using high gain cosecant squared antenna,
© 2011 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Тактико-технически характеристики Scanter 4002
носеща честота: 9 000 … 9 200 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 80 ns … 100 μs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 6 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 42,5 NM (≙ 64 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Scanter 4000

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.