www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

CGA-2000

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Das AN/MPN-25 enthält ein SSR, das sich unabhängig dreht

Obrázek 1: Das AN/MPN-25 enthält ein SSR, das sich unabhängig dreht

Technische Daten
ASRPARSSR
Frekvenční pásmo: X-Band L-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 30 NM 20 NM 100 NM
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Antennenumlaufzeit (min⁻¹): 6012,5
MTBCF: 2 212 h
MTTR: 0,25 h

CGA-2000

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!