www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/TPN-31

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/TPN-31 ATNAVICS

Obrázek 1: AN/TPN-31 ATNAVICS

Hlavní parametry radaru
ASRPAR
Frekvenční pásmo: S-Band X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 25 NM
(≙ 46 km)
15 NM
(≙ 28 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,8°β= 0,34°;
ε= 0,23°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 15 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

AN/TPN-31

AN/TPN-31 neboli ATNAVICS (Air Traffic Navigation, Integration and Coordination System) je mobilní radarový systém řízení letového provozu pro pozemní řízené přiblížení a umožňuje přesné přiblížení i na letištích bez infrastruktury řízení letového provozu. Skládá se z letištního přehledového radaru (ASR) a radaru pro přesné přiblížení (PAR). Systém pracuje zcela autonomně v souladu s doporučeními ICAO a NAS a je plně přepravitelný v jednom dopravním letadle C-130. Dvě pracovní stanice pro řídící letového provozu jsou umístěny ve vozíku s vizuálním vybavením. Ten může být umístěn až 960 metrů od radaru. Data jsou přenášena optickými kabely.

Fotogalerie AN/TPN-31

Obrázek 2: AN/TPN-31 ATNAVICS

Zdroj: